سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

خداحافظ ای گریه های محرم! خداحافظ ای مجلس های پرازغم! خداحافظ ای شوروحال وبکا! خداحافظ ای پرچمای سیاه! خداحافظ ای خیمه های حسین! خداحافظ ای مشک روی زمین! خداحافظ خادمان روضه! خداحافظ چایی بعد روضه! داردتمام میشودآقاعزای تو! کم گریه کرده ایم محرم برای تو!  

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تاثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یا رب یا رب است . . . برنامه‌های شب قدر مسجد جامع و مسجد حضرت ابوالفضل (ع)  روستای ارجنک سخنرانی ، دعای… ادامه مطلب »