سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

حاجی! دیروز دعای عرفه رو که میخواندی دستانت را که بالابردی چه خواستی  ارزویت برنگشتن و چشم انتظاری خانواده ات بود؟ نگران رزرو تالار ولیمه ات نباش برای مراسم ختمت مهیا میشود  بنر سردرخانه ات دیگر سبزرنگ و خیرمقدم به آمدنت نیست سیاه رنگ و تسلیت به آمدن جنازه ات است  خودت نمی آیی اما… ادامه مطلب »