سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

ماه ضیافت الهی رو به پایان است، چقدر از این روزها بهره مند شدیم؟ ماهی که ابتدایش رحمت و میانه اش مغفرت و پایانش آزادی از آتش جهنم است؛ درهای آسمان در اولین شب آن گشوده شده و تا آخرین شب بسته نمی شوند؛ ماهی که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان… ادامه مطلب »