سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد. سال نو برتمام هموطنان مبارک