سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

از ماست که برماست
وقتی بجای خادم و نماینده مردم نماینده دولت را روانه مجلس میکنیم
در دلار بیست هزارتومنی،
گرانی ونبود کالاهای اساسی و مشکلات اقتصادی شدید مردم  بخاطر مدیریت ضعیف دولت،  نباید منتظر باشیم نمایندگان در اختیار دولت واکنشی نشان دهند و بخواهند گره ای از مشکل مردم حل کنندو دولت را مجبور کنند یک طرح ویژه ای اجرا کند.

نمی دانم نمایندگان یا مشکلات مردم را نمی دانند یا نظر به انتخاب شدنشان مجبور هستند ندانند.

(خودمان چه بلایی سرمان اورده ایم یه زمانی هشت سال توانست همزمان جنگ نظامی پرهزینه و اقتصادی را با چهل کشور مدیریت کند اما الان بخاطر ضعف مدیریت نمی تواند یک تهدید زبانی را کنترل کند )

جناب مهندس بختیار در شوئ تبلیغاتی خود در بوغ کرنا میکنند منطقه گلپایگان وخوانسار را منطقه اقتصادی کردند در حالی که همزمان چندین شهر کشور واستان شامل این طرح شده اند که در واقعیت هیچ گره ای باز نمی کند فقط جنبه تبلیغاتی دارد

جناب بختیار نماینده مردم ما اگر نمی دانید بدانید مردم در شرایط اقتصادی سختی هستند.