سایت خبری و فرهنگی روستای ارجنک شهرستان خوانسار

بارش برف همراه با سرما  در روز سیزده بدر هرچند خانواده ها را در خانه نگه داشت و ضرر هایی زیادی به باغ ها و درخت های روستای ارجنک و روستا های اطراف وارد کرد اما تصاویر زیبایی را نیز به وجود اورد

برف و گل در بهار 95 ارجنک خوانسار

برف و گل در بهار 95 ارجنک خوانسار

برف در عید 95 ارجنک

برف در عید 95 ارجنک

سیزده بدر برفی ارجنک

سیزده بدر برفی ارجنک

بهار 95 ارجنک

بهار 95 ارجنک

آسمان روستای ارجنک عید 95

آسمان روستای ارجنک عید 95

 بهار برفی ارجنک

بهار برفی ارجنک

 بهار 95

بهار 95

بهار 95 ارجنک خوانسار

بهار 95 ارجنک خوانسار

سیزده بدر برفی ارجنک - خوانسار

سیزده بدر برفی ارجنک – خوانسار